Машини за садови

  • Машини за чинии
  • Машини за чаши
  • Комбинирани машини

120 секунди 1 циклус на миење

Пумпа за детергент

Пумпа за полирање