Скари

Со скарите на Премиум Индустри месото и рибата имаат посебен вкус. Нашата Компанија ги следи светските трендови во производството и преработката на храната. Изработката е од висококвалитетни материјали со нови принципи на подготвување на храна

Скари на плин/струја

  • Плотни Рамни/нерамни и комбинирани
  • Плотни од челик и инокс
  • Скари на принцип на водена пареа
  • Скари на вулкански камења

Голем избор на димензии