Тостери

Тостери единечни

Тостери единечни големи

Тостери двојни

  • Регулација на температура
  • Заштита од прегревање